Son Dakika
  • Loading
A+ A A-

Resmi İlan

YazarlarımızManşetler

 

ibrahim-aydn-150x150.jpgDinimiz hayır ve hasenat dinidir. Hayırlı insan iyilik yapan, başkalarına faydalı olan insandır. Hayrı da, şerri de işleyebilecek kabiliyette yaratılan insan Rabbimiz daima iyiliğe ve hayra teşvik etmiştir.
Kur’an-ı Kerîm'de yüzden fazla ayette "hayır" kelimesi zikredilir. Hayrın zıddı şerdir, kötülüktür. İnsanın nefisi, şer ve tahrip cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icat ve hayırda iktidarı pek azdır. Pir evi bir günde yıkar, 100 günde yapamaz.
Eğer insan benliği bırakıp nefse itimattan vazgeçse, Kur’an’ı dinlese, hayra yönelse, o şer kabiliyeti de hayra inkılâp eder. Çok hayırlara vesile olabilir. Ömrünün saniyeleri seneler hükmüne geçer.


Hayr ve şerri yaratan Allah'tır. Hayırlar ve iyilikler tamamen Allah'tandır. İnsan hayırlara mazhar olunca yalnız dua ile iman ile şuur ile rıza ile onlara sahip olabilir. Yâni insan bir hayra muvaffak olunca haddini bilmelidir. "İyiliği Allah'tan, fenalığı nefsinden bil!" İlahî ikazı unutmamalıdır.
Allah kullarına iyiliği emreder, hayırlı işler yapmalarını ister. Kul en zararlı düşmanı olan nefsine uyup şerli işler yapınca dünya ve ahirette cezaya müstahak olur.
Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerîm'de iyilikte yarışan mümin kullarının güzel sıfatlarını şöyle beyan ediyor:
"Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar ve Rablerine dönecekleri için yapmakta olduktan işleri kalpleri çarparak yapanlar, işte onlar iyiliklere koşuşurlar. Ve iyilik için yansırlar."
Samimî olarak Allah rızası için hayırlı işlerde yarış yapan müminlerin manevî kâr ve kazançları, ahirette onlara verilecek mükâfat müjdesi Kur’an’dadır:
"Onlardan kimi de Allah 'in izniyle hayırlarda öne geçmek için yansır. İşte büyük fazilet budur. İçine girecekleri adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir." (Fâür, 33)
Aziz kardeşlerim!
Allah'ın emrine uyup iyilik yapalım ki, Cenabı-ı Hak günahlarımızı bağışlasın! Çünkü Kur’an-ı Kerîm'de, "Kim Allah'a iman etmiş ve amel-i salih işlemişse Allah onun kötülüklerim örter. İçinde temelli ve sonsuz kalacağı, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Büyük kurtuluş işte budur. Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir."
Ayet-i kerimelerden açıkça anlaşılıyor ki, iyilik iyilik getirir, fenalık fenalık getirir. Zerre kadar hayır işleyen karşılığını bulur, kötülük işleyen de cezasını görür.
Nefis ve malını Allah'a satan, O'nun yolunda feda eden müminlere cennet ve saadet-i ebedîye vaat edilmiştir. Vaat eden Allah'tır. O her-şeye Kâdir'dir. Elbette vaadini yerine getirecektir.
Allah iyilik yapan kulunu sever. Hayır işlemek mümini kalben huzura kavuşturur.
İyiliği gören kimsede iyilik yapana karşı sevgi duygulan gelişir. Birbirini seven, hürmet ve şefkat hisleriyle görüp gözeten insanlardan meydana gelen bir toplum maddeten ve manen kuvvetli ve huzurlu olur. Kötülük yapan, başkalara zararlı olan kimse, vicdanen huzursuzdur, azap içindedir.
Zarara uğrayan kişide nefret, kin ve adavet doğar. Böyle fertlerden teşekkül eden cemiyette sevgi nuru söner, itimatsızlık ve tefrika başlar. Bu da cehenneme giden nefis ve şeytanın, azıp sapanların yoludur.
Hayat ve saadet dini olan İslâmiyet bizi tarik-i müstakime, sırat-ı müstakime, cadde-i kübraya davet ediyor.
Kur’an’ı dinleyelim, o nurla nurlanalım, hükmüyle ve hidayetiyle amel edelim, ona yapışalım! Her derde bir deva, her illete bir şifa Kur’an’da vardır.
Kur’an-ı Azîmüşşan bizlere emrediyor: "İyilikte ve fenalıktan sakınmakta yardımlaşın. Günah işlemek ve aşın gitmekte yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, Allah'ın cezası şiddetlidir."
Aziz müminler!
Bütün iyiliklerin membaı, iman ve ubudiyettir... Güzel işler, hayır ve hasenatlar, sevgi ve saygı gibi güzel huylar hep imanın meyvesidir. Her şeyden önce sarsılmaz bir imana sahip olmak lâzımdır. Zira bütün kötülüklerin membaı da imansızlık ve dalâlettir.
Allah (cc) merhametiyle kullarının yaptıkları iyiliklerin içine peşin bir mükâfat, kötülüklerin içine de peşin bir ceza koymuştur. İyilikte manevî bir lezzet, kötülükte manevî bir ceza ve vicdan azabı vardır. İyilik edelim, huzur bulalım!
"İnsanların en hayırlısı, onlara hayırlı olandır. Dünya ahiretin tarlasıdır!" buyuran sevgili Peygamberimizin (sav) şu hadis-i şerifini dikkatle tefekkür edelim:
"Her şeyi unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, aklı ve bedeni bozan hastalık, saçma sapan söyleten ihtiyarlık, ansızın gelen ölüm, korkulan gaiplerin en fenası olan deccal belâsı, daha büyük ve acı olan kıyamet... İşte bu 7 şey gelmeden hayırlı ve iyi işler yapmakta acele ediniz!"
Mümin kardeşlerim!
Vaktiyle malı mülkü çok sevdiği söylenen bir zat bir gün hayırlı hizmetler yapan bir vakıf müdürüne gitmiş. Bir kısım servet ve gayrimenkullerini vakfetmek istediğini anlatmış.
Kendisini tanıyanlar sormuşlar: "Sen malı mülkü çok seven zat değil misin?"
"Evet, malı mülkü çok severim!" demiş. "Sen bunları nasıl vakfediyorsun, nasıl vazgeçiyorsun?" gibi hayretli suallere şöyle cevap vermiş:
"Dedikleriniz doğrudur. Ben malı mülkü çok severim, sevdiğim için de onların dünyada kalmasına razı olmuyor, benimle ahirete gitmesini İstiyorum. Fâni olmayıp bakileşmesi için ahiretime yatırım yapmak istiyorum. Malımı Allah'a satıyorum. Vakfedişimin sebebi budur."
Bu akıllı Müslüman şu hadisi güzelce anladığı için böyle yapmıştır. Efendimiz (sav) buyuruyor:
"İnsanın üç kısım dostu vardır:
-Malı mülkü... Nefesi kesilince mirasçılara kalır.
-Evlâd-u iyali, hısım akrabası... Bunlar da mezar kapısından geri dönerler.
-Yaptığı hayırlar, hasenatlar, hizmetler... Bunlar mahşere kadar gider, terazinin sevap tarafında hazır bulunurlar."
Evet, "Ne verirsen elinle, o gelir seninle!"
Yapılan yardımların Allah rızası için yapılması şarttır. Gösteriş ve şöhret için yapılanların Allah yanında hiçbir kıymeti yoktur. Yardım yalnız malla olmaz. İlim, fikir, dua, güç, mal, para gibi servetlerden yapılır.
Herkes sahip olduğu servetinden yardım yapar. İsrafta hayır olmadığı gibi hayırda da israf yoktur.
Yardımın makbulü, kendi malından yapılandır. Ali'den alıp Veli'ye vermek gerçek yardım sayılmaz.
"Ey insan! Düşün! Sen alâ küll-i hal öleceksin! Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme!"

fb-btn.pngtwt-btn.pngrss-btn.png

google-btn.pngyb-btn.pnginst-btn.png

* Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem kullanılacaktır.

DMCA.com Protection Status
Sayfada sorun olması durumunda,
Lütfen CTRL + F5 ile sayfayı yenileyin